เรื่องล่าสุด

Cybersecurity Kids Online

เราควรสอนเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ในโรงเรียนหรือไม่?

ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยกำลังชั่งน้ำหนักว่าโรงเรียนควรมีหลักสูตรสอนเด็กๆเกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกดิจิตอลหรือไม่