เรื่องล่าสุด

News

โทษปรับคดีด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเป็นสองเท่าในฝั่งยุโรป

ค่าปรับคดีด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปีที่แล้ว ก่อนบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยข้อมูล GDPR