หมวดหมู่: Threats

Malware Threats

ESET พบ backdoor จากกลุ่มแฮกเกอร์ Stealth Falcon

นักวิจัยของ ESET พบ backdoor ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมัลแวร์กลุ่ม Stealth Falcon เจ้าของ Spyware ที่โจมตีสำนักข่าว นักกิจกรรม และผู้ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลในตะวันออกกลาง

Android Apple Cybersecurity Threats Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยประเด็นความปลอดภัยกับนักวิจัยความปลอดภัยของ ESET กับประเด็นแหล่งข้อมูล MITRE ATT&CK สำหรับองค์กร รีวิวความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม iOS และ Android กับฟีเจอร์ ETP ใหม่บน Firefox