หมวดหมู่: Encryption

Cybersecurity Encryption Ransomware Top Stories

4 ใน 5 ของเหยื่อโปรแกรมเรียกค่าไถ่ยอมจ่ายเงินค่าไถ่หากเจอกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่อีกครั้ง

ผู้ใช้ที่เคยโดนโปรแกรมเรียกค่าไถ่เล่นงาน ยินยอมที่จะจ่ายเงินหากเผชิญกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่อีกครั้ง

Encryption Malware Ransomware Top Stories

Network Attack Protection กับความสามารถในการหยุดโปรแกรมเรียกค่าไถ่ และ WannaCry Ransomware

หยุดตกเป็นเหยื่อของ Ransomware ด้วยเทคโนโลยีใหม่ Network Attack Protection วิเคราะห์พฤติกรรมไฟล์ต้องสงสัย