หมวดหมู่: Password

Cybersecurity Password

เว็บไซต์ใหญ่ๆหลายเว็บไซต์ยังคงหละหลวมในการสนับสนุนให้ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัย

เว็บไซต์ชั้นนำอย่าง Google, Facebook, Wikipedia, Twitter, Instagram และ Netflix ยังไม่ให้ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่านปลอดภัยเท่าที่ควร