Category: News

Cybersecurity Malware News Privacy Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET กับประเด็น มัลแวร์บนแพลตฟอร์ม Linux ทางเลือกระหว่างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ DNS และรีสอร์ตในเครือ MGM ถูกล้วงข้อมูล

Cybersecurity News Privacy

รูปภาพจากโรงพยาบาลศัลยกรรมหลุดบนโลกออนไลน์

บันทึกรูปภาพ วิดีโอ ภาพสแกน และข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้กว่าแสนราย ถูกปล่อยไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีการป้องกันและใครก็สามารถเข้าถึงได้

Cybersecurity News Privacy Social Media Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

คุยความปลอดภัยกับผู้เชี่ยวชาญจาก ESET กับประเด็น การดำเนินคดีแฮกเกอร์ ครบรอบ 16 ปี Facebook และงานวิจัยความสามารถในการแยกแยะกลโกง