หมวดหมู่: News

Cybersecurity News Privacy

หน่วยงานเฝ้าระวังภัยไซเบอร์วอนให้ผู้ให้บริการประชุมออนไลน์เพิ่มความเป็นส่วนตัว

5 องค์กรเจ้าของซอฟต์แวร์ประชุมออนไลน์ได้รับจดหมายให้พิจารณาความเป็นส่วนตัวผู้ใช้ทั่วโลก