หมวดหมู่: News

Cybersecurity News

ข้อมูลแขกผู้เข้าพักโรงแรมกว่าล้านรายรั่วไหลออกไปทางคลาวด์

Cache ของข้อมูลถูกวางเอาไว้บนเซิร์ฟเวอร์เปิด มีข้อมูลชื่อ-สกุล หมายเลขสัญชาติและข้อมูลบัตรเครดิต