หมวดหมู่: News

News

ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ทำให้ องค์กรใน Fortune 100 ตกอยู่ในความเสี่ยง

ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ของ Struts มีช่องโหว่ที่ทำให้แฮกเกอร์สามารถเริ่มทำงานโค้ดในเซิรฟเวอร์