Category: Cybercrime

Cybercrime Cybersecurity Malware Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET ในประเด็นของการโจมตีไซเบอร์ในแถบบอลข่าน ความแตกต่างของ AI และ Machine Learning และความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามของอุตสาหกรรมการบิน

Cybercrime Malware

กลุ่มแฮกเกอร์ Machete การจารกรรมไซเบอร์ที่มีเป้าหมายเป็นหน่วยงานรัฐบาล

นักวิจัยความปลอดภัยของ ESET เปิดเผยกระบวนการจารกรรมไซเบอร์ที่มีเป้าหมายเป็นหน่วยงานรัฐบาลของเวเนซุเอลา (Venezuela)