Category: Cybercrime

Cybercrime Malware

กลุ่มแฮกเกอร์ Machete การจารกรรมไซเบอร์ที่มีเป้าหมายเป็นหน่วยงานรัฐบาล

นักวิจัยความปลอดภัยของ ESET เปิดเผยกระบวนการจารกรรมไซเบอร์ที่มีเป้าหมายเป็นหน่วยงานรัฐบาลของเวเนซุเอลา (Venezuela)

Cybercrime Cybersecurity News

อดีตพนักงานบริษัทลบข้อมูลลูกค้าองค์กรเป็นการแก้แค้นหลังจากถูกไล่ออก

อดีตพนักงานโดนศาลสั่งจำคุกสองปี หลังพบว่าแก้แค้นบริษัทที่ไล่เขาออกด้วยการลบข้อมูลสำคัญขององค์กร

Cybercrime News Threats

องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศถูกโจมตีโดยกลุ่มแฮกเกอร์ทำให้เซิร์ฟเวอร์ถูกควบคุม 2 แห่ง

ICAO หรือองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศถูกแฮกเกอร์เข้าควบคุมเซิร์ฟเวอร์และอีเมล