Category: Hacking

Banking Hacking News

ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินออนไลน์สูญเงินมูลค่ากว่า 1500 ล้านบาทจากการแฮก

UPbit เปิดเผยว่าเปิดเผยว่าการแลกเปลี่ยนทุกอย่างจะถูกระงับไว้สองสัปดาห์เพื่อปกป้องผู้ใช้ เนื่องจากโดนแฮกเกอร์เล่นงาน

Cybersecurity Hacking

Hacking my airplane — การแฮกเครื่องบินเริ่มต้นแล้ว

ในตอนนี้อุตสาหกรรมยานยนตร์ เริ่มตื่นตัวเรื่องการป้องกันการแฮก และตอนนี้ดูเหมือนอุตสาหกรรมการบินก็ต้องเตรียมตัวเช่นกัน

Apple Cybersecurity Hacking Password Video

พูดคุยความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยประเด็นความปลอดภัยกับนักวิจัยความปลอดภัยของ ESET กับประเด็นของมัลแวร์บน macOS ช่องโหว่ใน WPA3 และความพยายามในการแฮกบัญชีของแฮกเกอร์ในปี 2018

Cybersecurity Hacking Privacy

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับนักวิจัยความปลอดภัย Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยความปลอดภัยของ ESET กับประเด็นประโยชน์ของการสำรองข้อมูลในองค์กร วีรกรรมของอดีตพนักงานหลังโดนไล่ออก และท้ายที่สุดกับการแฮกรถยนต์ไฟฟ้า Tesla