หมวดหมู่: Cybersecurity

Cybersecurity Privacy Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยประเด็นความปลอดภัยกับผู้เชี่ยวชาญจาก ESET กับประเด็นวิเคราะห์แพลตฟอร์มที่ใช้โจมตี สถาบันระหว่างประเทศ การใช้ Machine Learning ค้นหาชิ้นส่วน UEFI และบทสัมภาษณ์หนึ่งในผู้บุกเบิกอินเตอร์เน็ต

Cybersecurity Privacy

คุณกังวลเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวบนโลกดิจิตอลหรือไม่?

ESET ทำแบบสำรวจในแถบอเมริกาเหนือเพื่อดูว่าพวกเขามองเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวกับอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) อย่างไร?

Cybersecurity Privacy

หนึ่งในผู้บุกเบิกอินเตอร์เน็ต Dr. Paul Vixie กับความปลอดภัยบนโลกอินเตอร์เน็ต

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย คุณ Tony Anscombe จาก ESET จับเข่าคุยกับ Dr. Vixie เกี่ยวกับมุมมองของอินเตอร์เน็ตที่ฟรีและปลอดภัย

Cybersecurity Malware Ransomware Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยความปลอดภัยของ ESET ในประเด็นของมัลแวร์ Casbaneiro ในภูมิภาคละตินอเมริกา การขออนุญาต (Permission) ของแอปพลิเคชั่น และโปรแกรมเรียกค่าไถ่โจมตีสถานพยาบาล