Category: Cybersecurity

Cybersecurity Password Privacy

5 สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงในการตั้งรหัสผ่าน

การใช้รหัสผ่านซ้ำ (Password Recycling) หรือการใช้รหัสผ่านที่คาดเดาง่ายเป็นเพียงแค่สองสิ่งที่ผู้ใช้มักทำพลาดในการตั้งรหัสผ่าน

Cybersecurity Malware Scam Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยกับนักวิจัยความปลอดภัยของ ESET กับประเด็นภัยคุกคามในไตรมาสแรกของปี 2020 โทรจันธุรกรรม Grandoreio และกลโกงของมิจฉาชีพออนไลน์ที่ใช้ประโยชน์จากโคโรน่าไวรัส

Cybersecurity

เกมส์จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้พนักงานได้หรือไม่?

แม้ความปลอดภัยจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆ แต่เราจะใช้เกมส์เพื่อปลูกฝังความปลอดภัยไซเบอร์ได้หรือไม่?