Category: Cybersecurity

Cybersecurity Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยจาก ESET กับประเด็นเรียนรู้ความปลอดภัยด้วยตัวเองหรือเรียนกับสถาบันการศึกษา ช่องโหว่ใน Internet Explorer และการสำรวจพบว่าองค์กร 20% เคยโดนล้วงข้อมูล

Android Cybersecurity Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยความปลอดภัยจาก ESET กับประเด็นความปลอดภัยไซเบอร์ในที่ทำงาน แอปฯคีย์บอร์ดที่แอปสมัครบริการเสียเงินให้ผู้ใช้ และผลกระทบต่อหุ้นจากเหตุการณ์ล้วงข้อมูล

Android Cybersecurity Privacy

แอปฯคีย์บอร์ดในแอนดรอยด์ถูกจับได้ว่าพยายามแอบสั่งซื้อ

แอปพลิเคชั่นคีย์บอร์ด ai.type ที่มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 40 ล้านครั้ง พยายามจะทำให้ผู้ใช้สมัครบริการ Premium โดยไม่ขออนุญาตจากผู้ใช้

Cybersecurity Privacy Social Media Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET ในประเด็นต่างๆ เช่น สาเหตุหลักที่องค์กรโดนล้วงข้อมูล เทคโนโลยี Deepfake และแผนพัฒนาความเป็นส่วนตัวของ Facebook