หมวดหมู่: Cybersecurity

Android Cybersecurity News Ransomware Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยความปลอดภัยของ ESET กับประเด็นของแอปพลิเคชั่นอันตรายที่แทรกซึมเข้า Google Play ความสำคัญของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกดิจิตอล และการแพร่ระบาดของโปรแกรมเรียกค่าไถ่ในรัฐเทคซัส

Cybercrime Cybersecurity Malware Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET ในประเด็นของการโจมตีไซเบอร์ในแถบบอลข่าน ความแตกต่างของ AI และ Machine Learning และความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามของอุตสาหกรรมการบิน

Cybersecurity Hacking

Hacking my airplane — การแฮกเครื่องบินเริ่มต้นแล้ว

ในตอนนี้อุตสาหกรรมยานยนตร์ เริ่มตื่นตัวเรื่องการป้องกันการแฮก และตอนนี้ดูเหมือนอุตสาหกรรมการบินก็ต้องเตรียมตัวเช่นกัน

Cybersecurity Malware Scam Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยกับประเด็นของมัลแวร์โจมตีรัฐบาลฝั่งละตินอเมริกาและสแปมบอทจากฝรั่งเศส และการฟอกเงินด้วยแอปฯหาคู่