Category: Cybersecurity

Cybersecurity Malware Privacy Scam Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET กับประเด็นมัลแวร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ Winnti โจมตีมหาวิทยาลัยในฮ่องกง โฆษณาหางานปลอม และกฎหมาย IoT จากฝั่งอังกฤษ