Category: Cybersecurity

Cybersecurity Malware News Privacy Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET กับประเด็น มัลแวร์บนแพลตฟอร์ม Linux ทางเลือกระหว่างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ DNS และรีสอร์ตในเครือ MGM ถูกล้วงข้อมูล

Cybersecurity News Privacy

รูปภาพจากโรงพยาบาลศัลยกรรมหลุดบนโลกออนไลน์

บันทึกรูปภาพ วิดีโอ ภาพสแกน และข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้กว่าแสนราย ถูกปล่อยไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีการป้องกันและใครก็สามารถเข้าถึงได้