หมวดหมู่: Kids Online

Cybersecurity Kids Online Malware Privacy

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยกับนักวิจัยของ ESET กับประเด็นเครื่องมือของกลุ่มแฮกเกอร์ Evilnum ช่องโหว่ในอุปกรณ์ Network ของ F5 Networks และความเป็นส่วนตัวของเด็กเล็ก

Cybersecurity Kids Online Privacy

Cyberbullying: การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์แตกต่างกับบนโลกความเป็นจริงอย่างไร?

การมาของยุคดิจิตอลได้สร้างพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีนัก และเราจะมาจำแนกพฤติกรรมการกลั่นแกล้งกันบนโลกไซเบอร์

Cybersecurity Kids Online Privacy Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับผู้เชี่ยวชาญจาก ESET กับประเด็นการสแกนหน้าก่อนใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน เครื่องมือความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และสัญญาณที่บอกได้ว่าบุตรหลานของคุณกำลังถูก Cyberbully

Cybersecurity Kids Online

เราควรสอนเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ในโรงเรียนหรือไม่?

ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยกำลังชั่งน้ำหนักว่าโรงเรียนควรมีหลักสูตรสอนเด็กๆเกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกดิจิตอลหรือไม่