หมวดหมู่: Kids Online

Kids Online

การกลั่นแกล้งกันในโลกไซเบอร์ (Cyberbullying): คำแนะนำสำหรับผู้ประสบและผู้พบเจอ

การรังแกกันบนโลกไซเบอร์ส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวขนมากกว่าที่คุณคิด ในฐานะของผู้ปกครองเราจะทำอะไรได้บ้าง?