หมวดหมู่: Kids Online

Cybersecurity Kids Online

เราควรสอนเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ในโรงเรียนหรือไม่?

ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยกำลังชั่งน้ำหนักว่าโรงเรียนควรมีหลักสูตรสอนเด็กๆเกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกดิจิตอลหรือไม่

Kids Online

การกลั่นแกล้งกันในโลกไซเบอร์ (Cyberbullying): คำแนะนำสำหรับผู้ประสบและผู้พบเจอ

การรังแกกันบนโลกไซเบอร์ส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวขนมากกว่าที่คุณคิด ในฐานะของผู้ปกครองเราจะทำอะไรได้บ้าง?