หมวดหมู่: Uncategories

Uncategories

จุดเปลี่ยนโปรแกรมเรียกค่าไถ่: จ่ายเงินหรือจะปล่อยให้ข้อมูลของคุณหลุด — ตอนที่ 3

แนวโน้มค่าไถ่ที่เพิ่มสูงขึ้น และความเสี่ยงที่มากขึ้นขององค์กรต่อโปรแกรมเรียกค่าไถ่