Category: Threats

Cybersecurity Privacy Threats Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับนักวิจัยความปลอดภัย Tony Anscombe

พูดคุยประเด็นความปลอดภัยไซเบอร์กับนักวิจัยความปลอดภัย กับประเด็นของ International Women’s Day สิ่งค้นพบจากการโจมตี Phishing ที่ผ่านมาในปี 2018 และปิดท้ายด้วยช่องโหว่ใน Google Chrome ที่จำเป็นต้องรีบแก้ไข

Cybersecurity Scam Threats

คอนเสิร์ตของ DJ Marshmello ในเกม Fortnite: อีเว้นท์ที่ดึงดูดเหล่าอาชญากรไซเบอร์

ย้อนรอยอีเว้นท์ใหญ่คอนเสิร์ตผ่านวิดีโอเกมครั้งแรกของโลกของ Marshmellow ในเกม Fornite ที่ไม่ได้มีแค่ผู้เล่นเข้าร่วม

Cybercrime News Threats

องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศถูกโจมตีโดยกลุ่มแฮกเกอร์ทำให้เซิร์ฟเวอร์ถูกควบคุม 2 แห่ง

ICAO หรือองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศถูกแฮกเกอร์เข้าควบคุมเซิร์ฟเวอร์และอีเมล