Tag: Cybercrime

Cybercrime Malware

กลุ่มแฮกเกอร์ Machete การจารกรรมไซเบอร์ที่มีเป้าหมายเป็นหน่วยงานรัฐบาล

นักวิจัยความปลอดภัยของ ESET เปิดเผยกระบวนการจารกรรมไซเบอร์ที่มีเป้าหมายเป็นหน่วยงานรัฐบาลของเวเนซุเอลา (Venezuela)

Cybersecurity Scam

ความเสียหายจากการโจมตีองค์กรด้วยอีเมล (BEC) เพิ่มขึ้นสองเท่าจากปีที่แล้ว

การโจมตีองค์กรด้วยอีเมลและการแฮกอีเมล BEC/EAC สร้างความเสียหายเป็นตัวเงินมากขึ้นสองเท่า

Cybercrime Cybersecurity News

อดีตพนักงานบริษัทลบข้อมูลลูกค้าองค์กรเป็นการแก้แค้นหลังจากถูกไล่ออก

อดีตพนักงานโดนศาลสั่งจำคุกสองปี หลังพบว่าแก้แค้นบริษัทที่ไล่เขาออกด้วยการลบข้อมูลสำคัญขององค์กร