Tag: Cybercrime

Cybercrime Malware

กลุ่มแฮกเกอร์ Machete การจารกรรมไซเบอร์ที่มีเป้าหมายเป็นหน่วยงานรัฐบาล

นักวิจัยความปลอดภัยของ ESET เปิดเผยกระบวนการจารกรรมไซเบอร์ที่มีเป้าหมายเป็นหน่วยงานรัฐบาลของเวเนซุเอลา (Venezuela)

Cybersecurity Scam

ความเสียหายจากการโจมตีองค์กรด้วยอีเมล (BEC) เพิ่มขึ้นสองเท่าจากปีที่แล้ว

การโจมตีองค์กรด้วยอีเมลและการแฮกอีเมล BEC/EAC สร้างความเสียหายเป็นตัวเงินมากขึ้นสองเท่า