ป้ายกำกับ: Social Media

Cybersecurity Privacy Social Media Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET ในประเด็นต่างๆ เช่น สาเหตุหลักที่องค์กรโดนล้วงข้อมูล เทคโนโลยี Deepfake และแผนพัฒนาความเป็นส่วนตัวของ Facebook

Cybersecurity Malware Social Media Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยความปลอดภัยของ ESET กับประเด็น backdoor ของกลุ่มแฮกเกอร์ การแชร์ของเด็กและวัยรุ่น และสุดท้ายกับช่องโหว่อันตรายใน Instagram

Cybersecurity Malware Scam Social Media Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยของ ESET กับประเด็นมัลแวร์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ โทรจันในฝั่งยุโรป และกลโกงของมิจฉาชีพที่ใช้ WhatsApp เป็นฉากบังหน้า