ป้ายกำกับ: Social Media

Cybersecurity Privacy Social Media Windows

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET กับประเด็นช่องโหว่ใน Internet Explorer และฐานข้อมูลการให้บริการ Microsoft ตั้งค่าผิดทำให้ใครก็สามารถเข้าถึงได้ ปิดท้ายด้วยแฉแอปฯหาคู่แบ่งข้อมูลผู้ใช้ให้คนอื่น

Cybersecurity Privacy Social Media Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET ในประเด็นต่างๆ เช่น สาเหตุหลักที่องค์กรโดนล้วงข้อมูล เทคโนโลยี Deepfake และแผนพัฒนาความเป็นส่วนตัวของ Facebook

Cybersecurity Malware Social Media Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยความปลอดภัยของ ESET กับประเด็น backdoor ของกลุ่มแฮกเกอร์ การแชร์ของเด็กและวัยรุ่น และสุดท้ายกับช่องโหว่อันตรายใน Instagram