เรื่องล่าสุด

Cybersecurity

World Backup Day: วันสำรองข้อมูลโลกธนาคารกำลังช่วยเหลือกันและกัน

ธนาคารเป็นหนึ่งในองค์กรที่ต้องให้ความสำคัญกับข้อมูล นี่คือเหตุผลที่การสำรองข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ

Cybercrime Hacking

สมาชิกกลุ่มแฮกเกอร์ Lizard Squad ถูกตัดสินจำคุกเนื่องจากเสนอขายบริการโจมตี DDoS Attack

หนึ่งในสมาชิก Lizard Squad กลุ่มแฮกเกอร์ผู้ฉลาดในการเลือกเหยื่อและการสร้างกระแสให้กับตัวเองถูกจับกุม