เรื่องล่าสุด

Cybersecurity Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยจาก ESET กับประเด็นเรียนรู้ความปลอดภัยด้วยตัวเองหรือเรียนกับสถาบันการศึกษา ช่องโหว่ใน Internet Explorer และการสำรวจพบว่าองค์กร 20% เคยโดนล้วงข้อมูล