เรื่องล่าสุด

Malware Privacy Social Media Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยกับนักวิจัยของ ESET กับประเด็นของมัลแวร์ที่โจมตี Softswitch ที่ผลิตในจีน และการใช้งานฟีเจอร์ความปลอดภัยเพื่อดูแลเด็กๆใน TikTok

Cybersecurity Malware Privacy Social Media Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยกับนักวิจัยของ ESET ในประเด็นโทรจัน KryptoCibule ขโมยเงินสกุลออนไลน์ แอปพลิเคชั่น Houseparty กับความนิยมที่ลดลง และเทคโนโลยีใหม่จาก Microsoft