Banking Cybercrime News

ธนาคาร Bank of Valetta ของประเทศ Malta ถูกแฮกเกอร์ยักยอกเงินจากธนาคารไปกว่า 439 ล้านบาท

ธนาคารของประเทศ Malta โดนแฮกเกอร์ยักยอกเงินออกไปมากกว่า 13 ล้านยูโร

ธนาคาร Bank of Valetta (BOV) ของประเทศ Malta ประเทศที่เป็นหมู่เกาะในยุโรป ตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากหลังจากมิจฉาชีพออนไลน์หรือแฮกเกอร์ถอนเงินจำนวน 13 ล้านยูโร และตอนนี้พวกเขาพยายามนำเงินกลับมา

ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ทาง Bank of Valetta ได้ระงับการให้บริการชั่วคราว เนื่องจากพบว่ามีผู้ไม่ได้รับอนุญาตโอนเงินไปยังธนาคารของสหรัฐฯ อังกฤษ สาธารณรัฐเช็ก และฮ่องกง รวมมูลค่าเกือบ 13 ล้านยูโร หรือประมาณ 439 ล้านบาท นายกรัฐมนตรีของประเทศ Malta คุณ Joseph Muscat ยืนยันว่าเงินที่ผู้ใช้บริการฝากเอาไว้ไม่ได้รับผลกระทบหรืออันตรายแต่อย่างใด

เว็บไซต์ The Times of Malta เขียนว่าพบความคลาดเคลื่อนของการชำระเงิน 11 รายการ หลังจากนั้น BOV ได้รับการแจ้งเตือนจากฝ่ายความปลอดภัยของประเทศ ว่าธนาคารตกเป็นเหยื่อการโจมตีไซเบอร์จากพื้นที่นอกอาณาเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ทันทีที่ได้รับรายงานทางธนาคารได้ระงับการบริการชั่วคราว เพื่อนำเงินคืนและดำเนินการตรวจสอบระบบ IT ต่อมาเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้น ทางธนาคารก็นำระบบกลับมาให้บริการ

การปล้นธนาคารในรูปแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เราเคยเห็นเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นในบังคลาเทศ อินเดียและรัสเซีย และเม็กซิโก

Author: Tomáš Foltýn
Source:
https://www.welivesecurity.com/2019/02/15/maltas-leading-bank-resumes-operations-cyberheist-induced-shutdown/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: