Tag: BANKS

Cybercrime Scam

หนุ่มอังกฤษถูกแฮกเกอร์ขโมยเงิน 9,000 ยูโรออกจากบัญชีในขณะที่กำลังติดต่อธนาคาร

แฮกเกอร์ขโมยเงินยูโรมูลค่าร่วม 360,000 บาทออกจากบัญชีธนาคาร ต่อหน้าต่อตาเจ้าของบัญชี

Cybersecurity

World Backup Day: วันสำรองข้อมูลโลกธนาคารกำลังช่วยเหลือกันและกัน

ธนาคารเป็นหนึ่งในองค์กรที่ต้องให้ความสำคัญกับข้อมูล นี่คือเหตุผลที่การสำรองข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ

Cybercrime News

ตำรวจสากลจับกุมสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์ที่ยักยอกเงินไปนับพันล้านดอลล่าร์

สมาชิกกลุ่มแฮกเกอร์ Cobalt ผู้ยักยอกเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก