ป้ายกำกับ: Business

Cybersecurity

องค์กรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) จริงๆหรือไม่?

หลายองค์กรจัดอันดับให้ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) เป็นสิ่งสำคัญที่สุด 5 อันดับแรก แต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น

Cybersecurity Scam Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยความปลอดภัยของ ESET กับประเด็นการทำงานจากที่บ้าน เพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง กลโกงของแฮกเกอร์ และแนวทางการประชุมออนไลน์ให้ปลอดภัย