Tag: Business

Cybersecurity Password Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยประเด็นความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET กับประเด็นการทำงานในช่วงล็อคดาวน์ เหตุผลที่ข้อมูลองค์กรยังรั่วไหล และ 5 สิ่งที่คนมักพลาดตอนตั้งรหัสผ่าน

Android Cybersecurity Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยความปลอดภัยจาก ESET กับประเด็นความปลอดภัยไซเบอร์ในที่ทำงาน แอปฯคีย์บอร์ดที่แอปสมัครบริการเสียเงินให้ผู้ใช้ และผลกระทบต่อหุ้นจากเหตุการณ์ล้วงข้อมูล

Cybersecurity

องค์กรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) จริงๆหรือไม่?

หลายองค์กรจัดอันดับให้ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) เป็นสิ่งสำคัญที่สุด 5 อันดับแรก แต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น