เรื่องล่าสุด

Papers White Papers

Data privacy and data protection: US law and legislation

เป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษที่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนตัวเป็นประเด็นทางกฎหมายทั้งในฝั่ง US และ EU การคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวในการเลือกตั้งได้รับการปรับปรุงมาแล้วหลายครั้ง: ส่วนบุคคล, องค์กรธุรกิจ, หน่วยงานภาครัฐ, ผู้บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานบริการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ