หมวดหมู่: Privacy

Cybersecurity Privacy Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET กับประเด็นการลบข้อมูลส่วนตัวจากโซเชี่ยลมีเดีย ความเสี่ยงของการใช้ Wi-Fi สาธารณะในการทำงาน

Cybersecurity Privacy

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยกับนักวิจัยความปลอดภัยของ ESET กับประเด็น Zoom เปิดให้ใช้งาน 2FA ความปลอดภัยของข้อมูลการออกกำลังกาย และการโจมตีกระทรวงยุติธรรมใน Quebec

Malware Privacy Social Media Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยกับนักวิจัยของ ESET กับประเด็นของมัลแวร์ที่โจมตี Softswitch ที่ผลิตในจีน และการใช้งานฟีเจอร์ความปลอดภัยเพื่อดูแลเด็กๆใน TikTok

Cybersecurity Malware Privacy Social Media Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยกับนักวิจัยของ ESET ในประเด็นโทรจัน KryptoCibule ขโมยเงินสกุลออนไลน์ แอปพลิเคชั่น Houseparty กับความนิยมที่ลดลง และเทคโนโลยีใหม่จาก Microsoft