หมวดหมู่: Privacy

Android Cybersecurity Privacy

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับนักวิจัยความปลอดภัย

พูดคุยกับนักวิจัยความปลอดภัยกับประเด็น Google โดนปรับเป็นเงินร่วม 50 ล้านยูโร ช่องโหว่ใน Twitter ที่ทำให้ Private ทวีตไม่ Private อีกต่อไป

Cybersecurity Privacy

ตัวชี้วัดความปลอดภัยไซเบอร์: อาชญากรรมไซเบอร์มีผลต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยอย่างไร?

ESET Cybersecurity Barometer — ความคิดที่ผู้ใช้มีต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยไซเบอร์