Cybersecurity

ข้อมูลส่วนตัวของเรามีค่าเท่าไหร่ในตลาดมืด?

ราคาของข้อมูลส่วนตัวของเรา เช่น บัตรเครดิต/เดบิต อาจถูกตีค่าน้อยกว่าที่คุณคิด

เราอาจเห็นข่าวเกี่ยวกับบริการโจมตีไซเบอร์ (Cyberattack) อย่าง DDoS Attack หรือมัลแวร์สำหรับการโจมตีด้วยโปรแกรมเรียกค่าไถ่อยู่ในตลาดมืดหรือ Dark Web แต่รู้หรือไม่ว่า ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อย่างเราๆมีปรากฏอยู่ในตลาดมืด เช่นเดียวกัน

Dark Web Price Index 2020 แสดงราคาของข้อมูลส่วนตัวที่ถูกขโมยมาหลายรูปแบบ เช่น บัตรเครดิต AMEX กับ PIN ในราคา 35 เหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ราคาบัตรเครดิต/เดบิตทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 12-20 เหรียญสหรัฐฯ และบัญชีที่มีเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 เหรียญสหรัฐฯในราคา 65 เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีบัญชี PayPal มีที่มูลค่าต่อบัญชีเฉลี่ย 320 เหรียญสหรัฐฯ

ส่วนบัญชีโซเชี่ยลมีเดียมีราคาเฉลี่ยไม่ถึง 10 เหรียญสหรัฐฯ โดยราคาจะขึ้นอยู่กับความปลอดภัยที่เจ้าของบัญชีเปิดเอาไว้ อีกบัญชีหนึ่งที่น่าสนใจคือ Gmail ที่มีมูลค่าเฉลี่ยถึง 156 เหรียญสหรัฐฯ อาจเป็นเพราะ Sign-in Option ที่ทำให้เข้าถึงบริการอื่นๆได้

ข้อมูลส่วนตัวจำนวนมากถูกรวบรวมจากเหตุการณ์ล้วงข้อมูลตลอดหลายปี คุณสามารถเรียนรู้ในการปกป้องตัวเองจาก Phishing ที่พยายามเข้าถึงข้อมูลล็อคอิน ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก เปิดใช้งาน Two-factor Authentication (2FA) และอย่าใช้เครือข่าย Wi-Fi สาธารณะ

Author: Amer Owaida
Source: https://www.welivesecurity.com/2020/08/03/how-much-is-your-personal-data-worth-dark-web/
Translated by: Worapon H.

<span>%d</span> bloggers like this: