Apple Top Stories

ช่องโหว่ในอุปกรณ์ของ Apple ที่อาจทำให้ iPhone iPad รีสตาร์ทหรือทำให้เครื่อง Mac ค้าง

เว็บไซต์หน้าเดียวที่อาจทำให้ iPhone และ iPad รีสตาร์ท หรือทำให้เครื่อง Mac ค้าง

นี่คือปี 2018 ที่โค้ดไม่กี่บรรทัดสามารถทำให้ iPhone และ iPad รีสตาร์ท หรือแม้กระทั่งทำให้เครื่อง Mac ค้างได้

นักวิจัยความปลอดภัยของ Wire เปิดเผยหน้าเว็บเพจที่สามารถเจาะช่องโหว่ของอุปกรณ์ Apple ด้วยโค้ด CSS & HTML ไม่กี่บรรทัด ทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ และรีสตาร์ท

ช่องโหว่ของ Webkit ในอุปกรณ์ของ Apple ที่ใช้งานทั้งในแอปพลิเคชั่นและเว็บเบราว์เซอร์ในระบบปฏิบัติการ iOS

เพราะ Webkit มีปัญหาการโหลดองค์กระกอบหลายๆตัวพร้อมกัน ดังนั้นนักวิจัยจึงทดลองสร้างเว็บไซต์ที่มีองค์ประกอบจำนวนมาก และทำให้อุปกรณ์ใช้ทรัพยากรเครื่องจนหมดและรีสตาร์ท

โดยเบราว์เซอร์ทั้งหมด ทั้ง Microsoft Edge, Internet Explorer และ Safari บน iOS รวมทั้ง Safari และ Mail ใน macOS ก็มีช่องโหว่นี้เช่นกัน เพราะทั้งหมดนี้ใช้ Webkit

ทาง Apple ได้รับรายงานจากนักวิจัยเกี่ยวกับช่องโหว่นี้แล้ว และทาง Apple อาจทำการตรวจสอบอยู่ เพื่อดำเนินการแก้ไขในอนาคต

%d bloggers like this: