Tag: Exploit

Cybersecurity Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยจาก ESET กับประเด็นเรียนรู้ความปลอดภัยด้วยตัวเองหรือเรียนกับสถาบันการศึกษา ช่องโหว่ใน Internet Explorer และการสำรวจพบว่าองค์กร 20% เคยโดนล้วงข้อมูล

Cybersecurity News Privacy Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยกับนักวิจัยความปลอดภัยจาก ESET กับประเด็นข้อมูลชาวเอกวาดอร์เกือบทั้งประเทศรั่วไหล การทดสอบช่องโหว่ความปลอดภัยของเร้าเตอร์และ NAS ปิดท้ายด้วยเตือนให้มหาวิทยาลัยเตรียมตัวรับมือกับการโจมตีไซเบอร์