Cybersecurity Encryption Top Stories

WPA3: ระบบความปลอดภัยใหม่สำหรับ Wi-Fi

ยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยรหัสผ่าน Wi-Fi ใหม่ด้วย WPA3 ให้การใช้ านอินเตอร์เน็ต Wi-FI ปลอดภัยกว่าที่เคย

Wi-Fi Alliance ผู้ตรวจสอบและผู้ให้อนุญาตอุปกรณ์ Wi-Fi ประกาศเปิดจะตัว WPA3 การรับรองโปรโตคอลใหม่ในปี 2018 ซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้เป็นตัวอัพเกรตของ WPA2 แต่เป็นระบบใหม่ทั้งหมด ซึ่งนอกจากจะปิดช่องโหว่ทั้งหมดที่มีใน WPA2 แล้วยังมีฟีเจอร์ใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกด้วย

หลังจากที่ไม่ได้อัพเดตความปลอดภัยของระบบ WPA มาเป็นเวลากว่า 13 ปี ฟีเจอร์ใหม่จะมีการพัฒนาการรับรอง และเข้ารหัสของการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย โดยการเข้ารหัสจะเป็นแบบ 192-bit แม้จะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่า WPA3 จะใช้ 48-bit installation vector ซึ่งเป็นโปรโตคอลใหม่ที่มีความปลอดภัยมากที่สุดเลยก็ว่าได้ นิยมใช้ในสถานที่อย่างหน่วยงานป้องกัน และหน่วยงานอุตสาหกรรมของภาครัฐ

อีกฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ WPA3 ก็คือการเอาโปรโตคอล Dragonfly หรือ Simultaneous Authentication of Equals (SAE) มาใช้ ซึ่งฟีเจอร์นี้จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับรหัสผ่านที่ผู้ใช้กรอก แม้จะใช้รหัสผ่านที่ไม่ซับซ้อน ด้วยการไม่จดจำเป็นตัวอักษร, ตัวเลข หรือสัญลักษณ์

ซึ่งตอบโจทย์ผู้ใช้เป็นอย่างมาก อย่างแรกเลยก็คือผู้ใช้เหน็ดเหนื่อยกับการตั้งและจดจำรหัสผ่านที่ซับซ้อน และอย่างที่สองก็คือสามารถป้องกันการโจมตี Brute Force หรือโปรแกรมเจาะรหัสผ่านของแฮกเกอร์ได้

Author: Cecilia Pastorino
Source: https://www.welivesecurity.com/2018/02/09/will-wpa3-improve-wifi-security/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: