ป้ายกำกับ: Encryption

Cybersecurity Encryption Ransomware Top Stories

4 ใน 5 ของเหยื่อโปรแกรมเรียกค่าไถ่ยอมจ่ายเงินค่าไถ่หากเจอกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่อีกครั้ง

ผู้ใช้ที่เคยโดนโปรแกรมเรียกค่าไถ่เล่นงาน ยินยอมที่จะจ่ายเงินหากเผชิญกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่อีกครั้ง