Papers White Papers

Operation Groundbait: Analysis of a surveillance toolkit

Operation Groundbait (Prokormka) เป็นปฏิบัติการของรัสเซีย มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของประเทศยูเครนผ่านโลกไซเบอร์ กลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการมีเป้าหมายเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง มีเป้าหมายเพื่อคาดเดาการเคลื่อนไหว ในเอกสารชุดนี้ของ ESET รวมข้อค้นพบเกี่ยวกับ Operation Groundbait จากงานวิจัยเกี่ยวกับมัลแวร์สายพันธุ์ Prokormka

 

%d bloggers like this: