Banking

เว็บ Bitcoin ถูกแฮกสูญเงินกว่า 4 หมื่นเหรียญสหรัฐ

Coinapult ผู้ให้บริการรับฝากเงินไซเบอร์ Bitcoin ประกาศว่ามีเงินหายไป 150 coin หรือประมาณ 42,900 เหรียญสหรัฐ

บริษัทได้ประกาศข้อความผ่านทาง Twitter แนะนำให้ผู้ใช้บริการหยุดทำการส่งเงิน Bitcoin เข้าไปที่บริษัท โดยทางบริษัทกำลังสอบสวนสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังประกาศเพิ่มเติมที่หน้าเว็บว่า สถานการณ์ต่างๆ สามารถควบคุมได้เเล้ว และเงินทั้งหมดยังปลอดภัยดี

การสืบสวนจะเริ่มจากขั้นตอนการถูกโจมตี ไปจนถึงการหาตัวผู้ลงมือ ซึ่งในระหว่างนี้ทางบริษัทจะหยุดให้บริการชั่วคราวก่อน และจะทำการชดเชยให้กับผูใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ

การขโมยเงินไซเบอร์นี้ หากจะถอนเงินหรือแลกเปลี่ยน จำเป็นจะต้องมีการส่งเงินไปยังที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต ถ้าเป็นเช่นนั้นก็น่าจะตามตัวได้ไม่ยาก แต่แฮกเกอร์น่าจะใช้การส่งเงิน Bitcoin ไปยังเว็บไซต์ที่ทำขึ้นเพื่อทำการเรียกค่าไถ่ แลกเปลี่ยนกับบางสิ่งบางอย่าง หรืออีกกรณีหนึ่งคือ แฮกเกอร์ยังไม่ตัดสินใจที่จะทำอะไรกับเงินจำนวนนี้

จากการขโมยเงินในครั้งนี้ ส่งผลกระทบกับผู้ใช้ในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้ เนื่องจาก Coinapult มีฐานการให้บริการอยู่ที่ปานามา อย่างไรก็ตามการแฮกในครั้งนี้ก่อให้เกิดคำถามว่า เงินไซเบอร์ ปลอดภัยหรือไม่

Welivesecurity

1 comment on “เว็บ Bitcoin ถูกแฮกสูญเงินกว่า 4 หมื่นเหรียญสหรัฐ

ส่งความเห็นที่ pawadonhttps://www.facebook.com/images/privacy/settings/tag-review-screenshot.png ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: