Cybercrime

80% ของร้านค้าทั่วโลก สอบตกด้านความปลอดภัย

กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของร้านค้าปลีกทั่วโลกรวมไปถึงร้านค้าปลีก สถาบันการเงิน และสถานสุขภาพ ไม่ผ่านการทดสอบในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลบัตรเครดิต

รายงานฉบับใหม่ของ V​​erizon ที่แถลงออกมาในอาทิตย์นี้ บอกว่า ร้านค้ากว่า 5000 ร้านใน 30 ประเทศทั่วโลกมีเพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ผ่านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยบัตรเครดิต Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) ระบบนี้ถูกตั้งโดยผู้ออกบัตรอย่าง Master Card และ Visa ทั้งนี้ Verizon กล่าวว่า บริษัทส่วนใหญ่มักจะชอบอัพเกรดซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยและฮาร์ดแวร์ของพวกเขา เมื่อใกล้จะมีการตรวจสอบประจำปี แต่ไม่ได้มีการระมัดระวังในช่วงที่เหลือตลอดทั้งปี

PCI DSS ถือเป็นความต้องการขั้นต่ำสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลบัตร เมื่อผู้ค้าปลีกต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากอาชญากรไซเบอร์ในปีที่ผ่านมา ที่ผ่านมามีการเจาะข้อมูลจำนวนมากของหางดังอย่าง Target และ Home Depot ซึ่งเป้ฯเหตการณ์ตัวอย่างที่แฮกเกอร์ใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องในการรักษาความปลอดภัยบัตรเครดิต

มาตรฐาน PCI DSS มีสามองค์ประกอบพื้นฐาน คือ การวิเคราะห์ช่องโหว่ของระบบไอที ปิดจุดอ่อนและการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไป และการส่งการปฏิบัติตามบันทึกไปยังธนาคาร และบริษัทบัตร การปฏิบัติตามมาตรฐานโดยรวมเพิ่มขึ้น 18 เปอร์เซ็นต์ระหว่างปี 2013 และ 2014 จากข้อมูลของ CNBC

เป็นเวลากว่า 1 ปี หลังจากที่ห้าง Target โดนโจมตี ทำให้เกิดการตื่นตัวในการรับรู้ถึงอาชญากรรมทางไซเบอร์ Stephen Cobb นักวิจัยอาวุโสด้านการรักษาความปลอดภัย ได้เสนอรายงานเจ็ดมาตรการการรักษาความปลอดภัย จากบทเรียนของ Target เพื่อทำให้ปี 2015 เป็นปีที่ปลอดภัยสำหรับบริษัทต่างๆ และลูกค้า

0 comments on “80% ของร้านค้าทั่วโลก สอบตกด้านความปลอดภัย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: