ป้ายกำกับ: TROJANS

Cybercrime Cybersecurity Malware Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET ในประเด็นของการโจมตีไซเบอร์ในแถบบอลข่าน ความแตกต่างของ AI และ Machine Learning และความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามของอุตสาหกรรมการบิน

Cybersecurity Malware Scam Social Media Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยของ ESET กับประเด็นมัลแวร์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ โทรจันในฝั่งยุโรป และกลโกงของมิจฉาชีพที่ใช้ WhatsApp เป็นฉากบังหน้า

Android Cybersecurity Malware

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับนักวิจัยความปลอดภัย Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยความปลอดภัย กับประเด็นพัฒนาการของ DanaBot และมัลแวร์ Clipper ตัวแรกที่แทรกศึมเข้า Google Play

Cybersecurity Malware Social Media Threats

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับนักวิจัยความปลอดภัย Tony Anscombe

ข่าวความปลอดภัยในมุมของนักวิจัยความปลอดภัย กับประเด็นแฮกเกอร์หลอกให้ผู้ใช้ PayPal โอนเงิน วิวัฒนาการของตลาดมืด และการปิดตัวลงของ Google+