ป้ายกำกับ: Trojan

Malware Ransomware Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัย ESET กับประเด็นมัลแวร์ที่ออกแบบมาโจมตีเครือข่าย Air-Gapped และโทรจันที่โจมตีหน่วยงานของรัฐในเอเชีย ปิดด้วย WannaCry โปรแกรมเรียกค่าไถ่ครอบอันดับ 1 มาสามปี

Cybersecurity Malware Scam Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยกับนักวิจัยความปลอดภัยของ ESET กับประเด็นภัยคุกคามในไตรมาสแรกของปี 2020 โทรจันธุรกรรม Grandoreio และกลโกงของมิจฉาชีพออนไลน์ที่ใช้ประโยชน์จากโคโรน่าไวรัส