ป้ายกำกับ: Social Network

Cybersecurity Privacy Social Media Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET ในประเด็นต่างๆ เช่น สาเหตุหลักที่องค์กรโดนล้วงข้อมูล เทคโนโลยี Deepfake และแผนพัฒนาความเป็นส่วนตัวของ Facebook

Cybersecurity Malware Social Media Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยความปลอดภัยของ ESET กับประเด็น backdoor ของกลุ่มแฮกเกอร์ การแชร์ของเด็กและวัยรุ่น และสุดท้ายกับช่องโหว่อันตรายใน Instagram

Cybersecurity Malware Password Social Media

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยความปลอดภัยของ ESET ในประเด็นของความเกี่ยวข้องของ backdoor Okrum และกลุ่มแฮกเกอร์ Ke3chang ช่องโหว่ BlueKeep ยังไม่ได้อัพเดต ปิดท้ายด้วยช่องโหว่ใน Instagram