Tag: Facebook

Cybersecurity Privacy Social Media

Facebook เก็บข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของผู้ใช้ 1.5 ล้านคน โดยไม่ได้ขออนุญาต

Facebook เก็บอีเมลของผู้ใช้เกือบ 1.5 ล้านคนที่ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านอีเมล โดยไม่ได้รับอนุญาต

Cybersecurity Social Media

Facebook ลดจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ล้วงข้อมูล

จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากการล้วงข้อมูล Token สำหรับล็อคอินบัญชีผู้ใช้ลดลง แต่ความเสี่ยงต่อผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น

Cybersecurity Privacy Social Media

ข้อมูลผู้ใช้ Facebook มากกว่า 540 ล้านรายบนเซิร์ฟเวอร์ Amazon ที่ไม่ได้รับการป้องกัน

ข้อมูลที่เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ Amazon ของ Facebook ถูกปล่อยไว้ให้เข้าถึงได้ผ่านอินเตอร์เน็ต