ป้ายกำกับ: DATA BREACHES

Cybersecurity Malware Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยกับนักวิจัยความปลอดภัยของ ESET กับประเด็นของรายงานภัยคุกคามประจำ Q3 2020 แนวโน้มความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ IoT ในอนาคต ปิดท้ายด้วยเหตุการณ์ล้วงข้อมูล

Android Cybersecurity Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยความปลอดภัยจาก ESET กับประเด็นความปลอดภัยไซเบอร์ในที่ทำงาน แอปฯคีย์บอร์ดที่แอปสมัครบริการเสียเงินให้ผู้ใช้ และผลกระทบต่อหุ้นจากเหตุการณ์ล้วงข้อมูล