ป้ายกำกับ: DATA BREACHES

Cybercrime Top Stories

สายการบิน Air Canada ถูกล้วงข้อมูล — ผู้ใช้แอปพลิเคชั่นกว่า 20,000 รายได้รับผลกระทบ

แฮกเกอร์ล้วงข้อมูลสายการบินจากแอปพลิเคชั่นมือถือ ทำให้แฮกเกอร์ได้ข้อมูลสำคัญอย่างหมายเลขหนังสือเดินทาง

Cybersecurity

ความน่าเป็นห่วงเหตุการณ์การล้วงข้อมูลที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้ใช้และองค์กรต่างกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ล้วงข้อมูล แต่กลับสวนทางกับการลงทุนความปลอดภัย