หมวดหมู่: Top Stories

Malware Top Stories

Industroyer: ภัยคุกคามที่สามารถควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมได้

มัลแวร์ที่สามารถควบคุมการจ่ายไฟของโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถดัดแปลงให้ใช้กับโครงสร้างชนิดอื่นๆ