หมวดหมู่: Social Media

Cybersecurity News Privacy Social Media Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

คุยความปลอดภัยกับผู้เชี่ยวชาญจาก ESET กับประเด็น การดำเนินคดีแฮกเกอร์ ครบรอบ 16 ปี Facebook และงานวิจัยความสามารถในการแยกแยะกลโกง

Cybersecurity Privacy Social Media Windows

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET กับประเด็นช่องโหว่ใน Internet Explorer และฐานข้อมูลการให้บริการ Microsoft ตั้งค่าผิดทำให้ใครก็สามารถเข้าถึงได้ ปิดท้ายด้วยแฉแอปฯหาคู่แบ่งข้อมูลผู้ใช้ให้คนอื่น