หมวดหมู่: Scam

Android Cybersecurity Malware Scam Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยกับนักวิจัยของ ESET กับประเด็นแอปฯติดตามโควิดปลอมที่เป็นโปรแกรมเรียกค่าไถ่ การวิจัยการ Work From Home ของพนักงานและการหลอกระดมทุนโดยใช้ชื่อ Elon Musk

Cybersecurity Malware Scam Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยกับนักวิจัยความปลอดภัยของ ESET กับประเด็นภัยคุกคามในไตรมาสแรกของปี 2020 โทรจันธุรกรรม Grandoreio และกลโกงของมิจฉาชีพออนไลน์ที่ใช้ประโยชน์จากโคโรน่าไวรัส