หมวดหมู่: Ransomware

Malware Ransomware

โปรแกรมเรียกค่าไถ่ (Ransomware) เล่นงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเมืองแอตแลนตา

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำเมืองแอตแลนตาถูกเล่นงานด้วยโปรแกรมเรียกค่าไถ่ ทำให้บริการออนไลน์หลายอย่างไม่สามารถให้บริการได้

Cybersecurity Encryption Ransomware Top Stories

4 ใน 5 ของเหยื่อโปรแกรมเรียกค่าไถ่ยอมจ่ายเงินค่าไถ่หากเจอกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่อีกครั้ง

ผู้ใช้ที่เคยโดนโปรแกรมเรียกค่าไถ่เล่นงาน ยินยอมที่จะจ่ายเงินหากเผชิญกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่อีกครั้ง