หมวดหมู่: Malware

Malware

Industroyer: โปรโตคอล ICS ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเมื่อ 10 ปีที่แล้วโดยไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัย

สัมภาษณ์นักวิจัยมัลแวร์ของ ESET เกี่ยวกับ Industroyer โปรแกรมอันตรายที่สามารถปั่นป่วนระบบไฟในอุตสาหกรรมได้

Malware Top Stories

Industroyer: ภัยคุกคามที่สามารถควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมได้

มัลแวร์ที่สามารถควบคุมการจ่ายไฟของโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถดัดแปลงให้ใช้กับโครงสร้างชนิดอื่นๆ