หมวดหมู่: Cybersecurity

Cybersecurity

ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ทำให้ประวัติทางการแพทย์มากกว่า 100 ล้านฉบับอาจถูกเปิดเผย

ช่องโหว่ใน OpenEMR โปรแกรม Open-Source ที่แพร่หลายในวงการแพทย์ ที่อาจส้รางความเสียหายให้กับประวัติการแพทย์ของผู้ป่วย

Cybersecurity Password

เว็บไซต์ใหญ่ๆหลายเว็บไซต์ยังคงหละหลวมในการสนับสนุนให้ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัย

เว็บไซต์ชั้นนำอย่าง Google, Facebook, Wikipedia, Twitter, Instagram และ Netflix ยังไม่ให้ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่านปลอดภัยเท่าที่ควร