ผู้เขียน: Worapon H.

Papers Uncategories White Papers

ESET Trends 2016 – (In)security Everywhere

“ความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีกต่อไป และกำลังเข้าถึงคนมากขึ้นเรื่อยๆ” นักวิจัยประจำแล็บ ESET พูดในรายงานประจำปี “ปี 2016 จะเป็นปีที่ท้าทายของความปลอดภัย เราต้องชิงเตรียมตัวเพื่อรับมือก่อน”