Cybersecurity Scam

Smishing: SMS+Phishing ทำไมคนถึงตกเป็นเหยื่อ?

ข้อความ SMS เป็นหนึ่งในเครื่องมือของมิจฉาชีพ ทำอย่างไรให้ปลอดภัย?

ข้อความ SMS เป็นหนึ่งในเครื่องมือของมิจฉาชีพ ทำอย่างไรให้ปลอดภัย?

หลายคนอาจเคยได้รับข้อความ SMS จากองค์กรที่คุณเคยเห็นผ่านๆ แต่ก็อาจสงสัยว่าองค์กรเหล่านั้นได้ข้อมูลเราไปได้อย่างไร? แล้วข้อความเหล่านี้มาจากองค์กรจริงๆหรือเปล่า?

Smishing คืออะไร?

Smishing มาจากสองคำคือ SMS และ Phishing (อีเมลและข้อความหลอกลวง)

ข้อความ Smishing ส่วนมากจะเพิ่มจำนวนขึ้น ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว อย่างที่เราทราบกันดีว่าอาชญากรไซเบอร์หรือแฮกเกอร์ศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์เป็นอย่างดี สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีก็คือหลอกล่อให้คนอื่นทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการ

ข้อความปลอมเหล่านี้เพิ่มจำนวนมากขึ้น และสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นในฐานะของผู้ใช้สิ่งที่ทำได้ก็คือตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อนดำเนินกิจกรรมใดๆ และที่สำคัญก็คืออย่าคลิกอะไรเร็วเกินไป

Author: Jake Moore
Source: https://www.welivesecurity.com/2021/01/22/why-do-we-fall-sms-phishing-scams-so-easily/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: