Apple Top Stories

บัค iPhone ในเซ็นเซอร์จีนทำให้เครื่องค้างเมื่อได้รับ Emoji ธงไต้หวัน

Emoji รูปธงไต้หวันอาจทำให้ iPhone ที่ตั้งค่าภูมิภาคเป็นประเทศจีนรวนได้ง่ายๆ

บัคใน iOS ของ Apple เมื่อเซ็นเซอร์ของจีนทำงานผิดพลาดหลังจากได้รับ Emoji รูปธงไต้หวัน เมื่อตั้งค่าภูมิภาคเป็นประเทศจีน ทำให้เริ่ม Denial-of-Service ด้วยการส่ง Emoji ซ้ำๆ

โดยปัญหาเกิดขึ้นเมื่อพิมพ์คำว่า “Taiwan” หรือส่ง Emoji รูปธงไต้หวันจะทำให้แอปพลิเคชั่นของ iOS ค้าง

เมื่อทำการวิเคราะห์แล้วพบว่ากระบวนการของฟังก์ชัน Emoji ที่เกี่ยวข้องถูกตั้งเป็น NULL หรือเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้แอปพลิเคชั่นทำงานผิดพลาด แต่สาเหตุที่การตั้งค่าภูมิภาคเป็นจีนนั้นแล้วเกิดอาการยังไม่สามารถสรุปได้ อาจเป็นเพราะจีนไม่ยอมรับว่าไต้หวันเป็นประเทศก็เป็นได้ และเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการส่ง Emoji รูปธงชาติไต้หวันมาจะแสดงผลว่า Emoji นั้นไม่มี

stripped-emoji.jpg

หากเราลองตั้งค่าภูมิภาคเป็นประเทศจีนจะพบว่า Emoji ธงชาติทั้งหมดจะไม่มีธงชาติไต้หวันอยู่ แต่ถ้าตั้งค่าภูมิภาคเป็นประเทศอื่นก็จะเห็นธงชาติไต้หวันเป็นปกติ

flag-lists

%d bloggers like this: