Cybersecurity

เปิดตัวฟีเจอร์ความปลอดภัย Wi-Fi ใหม่: WPA3

WPA3 (Wifi Protected Access) มาตรฐานความปลอดภัยใหม่ของ Wi-Fi มีอะไรใหม่บ้าง?

Wi-Fi Alliance เปิดตัว WPA3 (Wifi Protected Access) มาตรฐานความปลอดภัยใหม่ของ Wi-Fi

WPA2 ใครหลายคนอาจเห็นคำๆนี้เวลาเชื่อมต่อ Wi-Fi เจ้าสิ่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรับรองการเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยโปรโตคอล Advanced Encryption Standard (AES) เพื่อป้องกันแฮกเกอร์ขัดขวางการส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้

WPA3 มีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้าง?

  1. การป้องกัน Brute-Force Attacks — Bruce-Force Attacks คือการที่แฮกเกอร์คาดเดารหัสผ่านผู้ใช้จากฐานข้อมูลรหัสผ่านที่พวกเขารวบรวมมา
  2. เพิ่มความสามารถในการปกปิด ใน WPA3 ใช้ SAE (Simultaneous Authentication of Equals) ในการป้องกันแฮกเกอร์ถอดรหัสทราฟฟิคเก่าที่เคยเข้าใช้เครือข่ายมาก่อน
  3. ระบบป้องกัน Wi-Fi สาธารณะ — Policy ป้องกันสำหรับเข้ารหัสทราฟฟิคระหว่างอุปกรณ์และเร้าเตอร์ปล่อยอินเตอร์เน็ต
  4. การเข้ารหัสปลอดภัยสำหรับเครือข่ายพิเศษ — WPA3 สำหรับองค์กรจะมีอัลกอลิทึมเข้ารหัสด้วย 192-bit encryption พิเศษสำหรับเครือข่ายที่มีข้อมูลสำคัญ
%d bloggers like this: